Filmologija – više od predmeta!

| |

Filmologija, jedan od fakultativnih predmeta u našoj školi, učenicima pruža znanje o temeljnim filmskim pojmovima, proširuje opću kulturu, razvija kritičko mišljenje te usađuje ljubav prema filmu.