Europski dan jezika u Klasičnoj

| |

2001. godine 26. rujna proglašen je Europskim danom jezika. I u Klasičnoj gimnaziji na prikladan smo način obilježili ovaj dan.